Pelecehan Bahasa oleh Pejabat Diterima sebagai Kebenaran

BR 1995_09_29_K Pelecehan Bahasa oleh Pejabat-c

“Pelecehan Bahasa oleh Pejabat Diterima sebagai Kebenaran”, Kompas, 29/09/1995.

kata kunci: bahasa, pakar, pasal penghinaan, pejabat negara, pelecehan, pengadilan, plesetan

Sangat Berbahaya, Jika Bahasa Hanya Direkayasa sebagai Alat Pembangunan

BR 1992_11_22_K Sangat Berbahaya Jika Bahasa Alat Pembangunan-c

“Sangat Berbahaya, Jika Bahasa Hanya Direkayasa sebagai Alat Pembangunan”, Kompas, 22/10/1993: 16.

kata kunci: alat komunikasi, bahasa, indoktrinasi, Pembangunan, postmodernisme