Menguliti Jatidiri Pers

1993_08_12_SURABAYA POST Menguliti Jatidiri Pers Indonesia-c

Heryanto, Ariel (1993) “Menguliti Jatidiri Pers”, Surabaya Post, 12 Agustus 1993, hal. 6.

kata kunci: Daniel Dhakidae, humanisme, Jakob Oetama, Paul Tickell, romantik, pers, Surabaya Post, Tajuk-tajuk Dalam Terik Matahari