Guojia Kongbu Zhuyi Ba Yinni Tui Xiang Baoluan

1998_07_26_Lianhe Zaobao-c

Heryanto, Ariel (1998) “Guojia Kongbu Zhuyi Ba Yinni Tui Xiang Baoluan”, Lianhe Zaobao, 26 July 1998, 4.

Translated from: Heryanto, Ariel (1998) “Flaws of riot media coverage”, The Jakarta Post, 15 July 1998: 4.

keywords: Lianhe Zaobao, Mandarin